همانطور که در نوشته قبل دیدید بهزی ارائه دهنده خدمات آموزش، مشاوره آنلاین با پزشک و پایش بیمار و پیگیری درمان (فالوآپ) می باشد و پس از ارائه سرویس به کاربران و بیماران، اینک در نظر دارد تا این خدمات را به عنوان یک سرویس یکپارچه در اختیار پزشکان، درمانگران، […]

همانطور که در نوشته های قبل خواندید بهزی سامانه آموزش خود مراقبتی به بیماران و پیگیری درمان و فالوآپ است. تیم بهزی معتقد است که خودمراقبتی، مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های آگاهانه ای است که هر فرد سالم یا بیمار برای حفظ و ارتقای سلامت و بهبود خود و […]

در نوشته های قبلی در مورد خدمات آموزش بیمار، ارتباط با پزشک و پیگیری درمان (فالوآپ) بهزی پرداختیم و در این نوشته به بحث در خصوص چالش های پیش روی نظام سلامت جهانی برای رویارویی با همه گیری هایی چون کرونا می پردازیم. بهزی چطور ابزار لازم برای مدیریت همه […]

همانطور که در مطلب قبل خواندید آموزش بیمار مهم ترین جزء نسخه بیمار است و تیم بهزی معتقد است که در کنار ویزیت پزشک و دارو های تجویز شده آموزش بیمار باید به طور منسجم و مستمر در دسترس بیمار باشد. در این نوشته در کنار معرفی بیشتر این حوزه […]

آموزش های خودمراقبتی چگونه برای بیماران ارسال می‌شود؟ در مقالات گذشته در مورد ویژگی های منحصر به فرد بهزی از جمله آموزش بیمار ،ارتباط با پزشک ،پیگری درمان و معرفی اپلیکیشین بهزی صحبت کردیم در این مقاله میخواهیم در مورد عملکرد بهزی در دوران کرونا صحبت کنیم . در کنترل […]

خدمات پیگیری درمان و پایش (فالوآپ) بیماران چیست؟ در مقالات گذشته به تعریف بهزی و خدمات آن برای درمانگران و بیماران اشاره کردیم در این مقاله میخواهیم در مورد یکی از خدمات از بهزی که پیگیری درمان است صحبت کنیم. بیمار بعد از مراجعه به پزشک و یا دریافت خدمت […]

ضرورت خدمات آموزش، مشاوره آنلاین و پایش (فالوآپ) بیمار در فرایند های درمان وضعیت کنونی در اکثر نقاط جهان بیماران پس از ویزیت و ترخیص پشتیبان ندارند و معمولا به تنهایی باید با شرایط حاد بیماری و تغییر در فرایند های زندگی مواجه شوند. این بیماران به دلیل فاصله گرفتن […]

تجربه بهزی در روزهای کرونا همانطور که در نوشته های قبل دیدید بهزی در کنار تیم بهداشت و درمان کشور در مسیر مدیریت شیوع ویروس کرونا به شدت در حال نلاش است. این روزها در بهزی با بیمارانی مواجهیم که تا چند ساعت پیش خبر نداشته اند که ویروس کرونا […]

کرونا را شکست خواهیم داد! از دید سازمان بهداشت جهانی و سامانه بهزی در کنترل یک همه گیری چون کرونا چند موضوع مهم وجود دارد: آموزش رفتارهای صحیح خود مراقبتی آموزش مهارت های شرایط قرنطینه اطلاع از ضرورت کاهش تماس های غیرضروری با دیگران کاهش حضور در مکان های پرخطر […]

ویروس کرونا چیست؟ همانطور که در نوشته های قبل مانند سبک زندگی مناسب در دیابت و بررسی درمان های مکملی چون گانودرما و کامبوجا  دیدید  بهزی سعی میکند متناسب با وضعیت موجود در جامعه و جهان آموزش های متناسب برای شما ایجاد کند. در روزهای گذشته در سرتاسر جهان همه […]

به‌کست