چو بیمار از شفا سرمست گردد           طبیب از فرط شادی مست گردد خدا شافی و این خود افتخاری است       که دستی با خدا همدست گردد تبریک بهزی به مناسبت روز پزشک یک سال دیگر طی شد اما این سال به هیچ وجه به سال […]

همراهان عزیز با سلام خدا را شاکریم که سال قبل افتخار این را داشتیم که همراه هموطنانمان باشیم. بهزی در سال ۹۸ کوشید تا مایه سلامتی، دلگرمی، امید و بهبود بیماران و ابزار هوشمندی برای تیم درمان باشد تا سطح جدیدی از حمایت و اثر بخشی درمان را تجربه کنند. […]

سلام گرمی داریم به همه کاربران و همراهان بهزی همه دوستانی که در سال گذشته توفیق این را داشتیم که در مسیر سلامتی همراه هر لحظه آنها باشیم. و حتی همه کاربرانی که تازه و در انتهای سال به ما پیوستند و قرار است در  سال جدید تجربه استفاده از […]

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم . به بهانه تولد حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک حضور و همراهی تمامی متخصصان بِهزی در سال گذشته را پاس میداریم زیرا با تلاش آنها در مسیر سلامتی و بهبودی، رنگ زیبای امید […]

به‌کست