بهزی و تسهیل استقرار اعتباربخشی در بیمارستان‌ها

بهزی ارائه دهنده خدمات آموزش، مشاوره آنلاین با پزشک و پایش بیمار و پیگیری درمان (فالوآپ) است و پس از ارائه سرویس به کاربران و بیماران، اینک در نظر دارد تا این خدمات را به عنوان یک سرویس یکپارچه در اختیار پزشکان، درمانگران، کلینیک ها و بیمارستان ها قرار دهد. اما سوال اینجاست که این خدمات چطور میتواند به افزایش اثربخشی خدمات درمانی در نهادهای کشور کمک کند؟ در این نوشته در کنار پاسخ به این سوال، مزایای خدمات بهزی را در راستاری استاندارد اعتباربخشی تشریح می کنیم:

اعتباربخشی(ACCREDITATION) یا اعتبار سنجی چیست؟

برنامه اعتبار بخشی، فرایندی است برای ایجاد پیوند مدیریت ارشد نهادهای درمانی با ارائه خدمات موثر پزشکی و این کلمه به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. این طرح یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی است که از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت برخوردار است. این استاندارد توسط  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچون حاکمیت بالینی، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار منتشر شده و مورد استفاده جدی است. اعتبار بخشی در کنار آموزش بیماران به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات می پردازد و  راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است. اصول اصلی اعتبار بخشی عبارتند از خط مشی مراقبت های سلامت، درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود، تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن.

سر فصل های استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (ویرایش 1398) :

الف- رهبری و مدیریت

 • الف- 1 رهبری و مدیریت کیفیت
 • الف- 2 مدیریت خطرِ حوادث و بلایا
 • الف- 3 مدیریت منابع انسانی و سلامت حرفه ای
 • الف- 4 مدیریت خدمات پرستاری
 • الف- 5 فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت
 • الف- 6 بهداشت محیط
 • الف- 7 مدیریت تجهیزات پزشکی

همانطور که مشاهده میکنید یکی از اهداف مدیریت پردازش داده ها و اطلاعات سلامت است زیرا میخواهد بداند آیا خدمات براساس استاندارد ارائه میشود واینکه چالشهای قابل بهبود کدامند؟ دراین راستا بهزی از طریق جمع آوری و پالایش داده های گزارش شده از طرف بیماران، ابعاد سبک زندگیشان را می سنجد و مسیر درمان را گزارش میدهد و تیم مدیریت میتواند هرلحظه نحوه ارایه خدمات را پایش نماید اثربخشی برنامه های آموزش به بیمار در حیطه آگاهی و مهارت را ارزیابی و بر اساس نتایج آن اقدامات اصلاحی مؤثر برنامه ریزی و اجرا کند.

ب – مراقبت و درمان

 • ب- 1 مراقبت های عمومی بالینی
 • ب- 2 مراقبت های حاد و اورژانس
 • ب- 3 مراقبت های جراحی و بیهوشی
 • ب- 4 مراقبت های مادر و نوزاد
 • ب- 5 پیشگیری و کنترل عفونت
 • ب- 6 مدیریت دارویی
 • ب- 7 خدمات تصویر برداری
 • ب- 8 خدمات آزمایشگاه
 • ب- 9 طب انتقال خون
 • ب- 10 خدمات سرپایی

در خصوص این معیار بهزی با در اختیار گذاشتن اطلاعات کافی ومورد نیاز در خصوص هر خدمت درمانی (چون عمل جراحی یا خدمات سرپایی، براساس استانداردهای اعتبار بخشی ومورد تایید بیمارستان) بیمار را با روند علت وچگونگی اخذ رضایت آگاهانه آشنا میسازد ،مراقبت و پایش مستمر حین و پس از آمادگی بیماران قبل از مداخلات تهاجمی آن، برنامه ریزی و بر اساس آن عمل میشود

از سوی دیگر از آنجا که پایش رضایت مراجعین از دیدگاه اعتبار بخشی از اهمیت ویژه ایی برخورد است لذا داشتن اطلاعات دقیق و واقعی میتواند در روند ارایه خدمات نقش به سزایی را ایفا کند چرا که براساس روند فعلی به صورت رندومیک در پایان ماه یا هفته با بیماران تماس گرفته میشود والبته نمیتوان اطمینان حاصل کرد که چیز زیادی در ذهن بیمار مانده باشد اما بهزی با پایش روزانه میتواند نتایج اثر بخش تری را نشان دهد. در ضمن آموزش مستمر، پیگیری روند درمان بیمار، در اختیار گذاشتن اطلاعات جامع وکاربردی استاندارد و همچنین دسترسی سریع به پزشک معالج، میزان شکایات به مقدار چشم گیری کاهش مییابد و رضایت بیماران بالا تر میرود.

ج- حمایت از گیرنده خدمت

 • ج- 1 تامین تسهیلات برای گیرنده خدمت
 • ج- 2 احترام به حقوق گیرنده خدمت

بهزی ارائه دهنده تسهیلات مراقبت بعد از ترخیص است که تسهیلات ارزشمندی برای بیماران است چون:

 • مراقبت های پیگیری که به طور کلی بیماران را سالم تر نگه می دارد و نتایج مراقبت های مثبت را هدایت می کند.
 • مراقبت های اولیه پیگیری می تواند به کاهش میزان بستری در بیمارستان کمک کند. چک های منظم پس از ترخیص عوارض زودرس را کاهش می دهد و مشکلات رو به رشد را کاهش می دهد، بنابراین بیماران را از بیمارستان دور می کند. کاهش بستری در بیمارستان هم نتایج مثبتی  از بعد مالی برای سازمانهای بهداشت دارد و هم از بعد مالی هزینه های بیشتری را بر بیماران تحمیل نمی کند

تمامی افرادی که فرایند درمان را در بیمارستان و یا یک مرکز درمانی انجام داده اند باید پس از خروج و ترخیص مداوم تحت نظر بوده و مراقبت های لازم را دریافت کنند یعنی به محض پایان روند درمان بیمار بهتر است برنامه‌ای را از پزشک مربوطه و یا یکی از اعضای تیم درمان خود دریافت کند. اگر این برنامه شامل مجموعه ای از توصیه های پزشکی به منظور مراقبت از وضعیت سلامت بیماردر ارتباط با  نوع بیماریشان باشد بدون شک میتواند پس از ترخیص به سوالات زیادی که در ذهن خود برای پرسش از پزشک معالج  دارد  پاسخ دهند.

هنگامی که بیماران تحت مراقبت پزشکی و فالوآپ قرار می‌گیریدباید به نوعی آماده شوند تا بتوانند پاسخ پرسش های زیر را از پزشک خود یا سایر متخصصانی که با آنها در ارتباط هستند دریافت کنند. البته همیشه میتوانند هر پرسش دیگری را نیز با تیم درمان خود به اشتراک بگذارند مثلا:

 • چه مدت طول میکشد که بهبود پیدا کنم و به زندگی طبیعی برگردم؟
 • برای انجام فرآیند فالوآپ باید به چه دکتری مراجعه کنم؟ هر چند وقت یکبار باید ویزیت بشوم؟
 • باید مراقب کدام یک از علائم باشم و در صورت مشاهده آن به پزشک مراجعه کنم؟
 • بعد از پایان درمان باید چه آزمایشاتی و هر چند وقت یکبار آنها را انجام بدهم؟
 • باید انتظار چه مشکلات بلند مدتی را به عنوان اثرات جانبی فرآیند درمان داشته باشم؟
 • چه اطلاعات و مدارکی از پروسه درمان را باید نگهداری کنم؟
 • چه کارهایی برای مراقبت از خودم انجام دهفم تا سلامت خود را در بالاترین حد نگه دارم؟

حقوق بيمار عبارت است از تكاليف و وظايفي كه يك مركز درماني در قبال بيمار برعهده دارد. به بيان ديگر حقوق بيمار رعايت نيازهاي جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي مشروع و معقول است كه به صورت استانداردها و قوانين و مقررات درماني تبلور يافته و كادر درمان موظف به اجراي آن میباشد

دقیقا بر مبنای رعایت حقوق بیمار و تحقیقات میدانی ، میدانیم که بیمار بعد از مراجعه به پزشک و یا دریافت خدمت از مرکز درمانی خارج میشود. از این لحظه به بعد به دلیل فاصله زیاد، امکان ارتباط مستقیم با پزشک و تیم درمانی را ندارد و به همین روش تیم درمان هم از اون بی خبر می مانند. برای جبران این خلاء در برخی از مراکز درمانی پس از ترخیص با بیماران تماس میگیرند تا ببینند که بهبودی حاصل شده است یا مسیر حرکت بیمار در این راه چطور پیش میرود! اما این روش برای تعداد کمی از بیماران قابل اجراست و با زیاد شدن بیماران به هیچ وجه امکان ندارد که همه آنها پشتیبانی و حمایت لازم را (در سطح استاندارد) دریافت کنند و از خدمات پایش و پیگیری درمان بهره مند شوند. اما اگر بتوان فناوری را به کمک گرفت تا سرویس پایش را برای تعداد بیماران زیادی ایجاد کنیم بدون شک برای مردم و مراکز درمانی مفید خواهد بود.

بر همین اساس در بهزی فرآیند کنونی خدمات به این شکل است پزشکان پس از تشخیص و دیدار اولیه، بیمار یا مددجوی خود را به بهزی میسپارند تا آموزش و مراقبتی متناسب با بیماریشان دریافت کنند. بهزی در کنار آموزش شخصی سازی شده روزانه، از طریق پیگیری درمان(فالوآپ) جمع آوری و پالایش داده های گزارش شده از طرف بیمار، ابعاد سبک زندگیشان را می سنجد و با آموزش و یادآوری نکات مهم، مسیر درمانش را تسریع و اثر بخش می کند. این خدمات باعث می شود بیماران در طول مدت درمان در کنار آموزش به نوعی خود را در ارتباط روزانه با درمانگر (پزشک، پرستار، روانشناس، ماما و …) ببینند و با پشتیبانی لازم با سرعت بیشتری بهبود پیدا کنند. از سوی دیگر درمانگران از طریق بهزی، در هر لحظه می بینند که وضعیت بیماران به چه شکل است و می‌توانند نتایج روش های درمانی خودرا بسنجند. با استفاده از بهزی، فرآیند درمان برای درمانگر و بیمار اثر بخش تر، ساده تر و موثر تر خواهد بود

بهزی سامانه آموزش بیمار، فالوآپ و پیگیری درمان

شرکت همراه زندگی سلامت (بهزی) در حوزه پزشکی، درمان، سلامت و سبک زندگی سالم فعالیت دارد. بهزی، سرویسی نوین برای آموزش بیمار، ارتباط با پزشک، پشتیبانی و پیگیری روند درمان و بهبود بیمار است. هدف بهزی این است که با استفاده از آخرین دستاورد‌های پزشکی و ICT، فضایی نوآور و امن برای ارتقاء اثر بخشی خدمات بهداشت و درمان در کلاس بین المللی بسازد. فرآیند کنونی خدمات به این شکل است که درمانگر(پزشک، پرستار، روانشناس، ماما و ..) پس از ویزیت، بیمارانشان را به بِهزی می سپارند تا آموزش و مراقبتی متناسب با بیماریشان دریافت کنند. بِهزی از طریق جمع آوری و پالایش داده های گزارش شده از طرف بیماران، ابعاد سبک زندگیشان را می سنجد و از طریق آموزش، یادآوری و ارائه نکات مهم، مسیر درمانش را تسریع و اثر بخش می کند.

با بهزی مراقبت از کیفیت خدمت درمانی آسان است!

کیفیت تعادل بهینه بین امکانات تحقق یافته و چارچوبی از هنجارها و ارزش ها است.

این تعریف مفهومی نشانگر این واقعیت است که کیفیت یک انتزاع است و به عنوان یک موجود گسسته وجود ندارد بلکه براساس تعامل میان بازیگران ذیربط که درمورد استانداردها (هنجارها و ارزش ها) و مؤلفه ها (امکانات) توافق دارند ساخته می شود.
یعنی کیفیت خدمات بهداشت و درمان،از طریق تمرکز بر شاخص های مراقبت از بیمار با کیفیت بالا، درک خوب از ایمنی بیمار به معنای پیشگیری از آسیب به بیماران، دستیابی به استاندارد های خودمراقبتی، نهادینه سازی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی، ادراک مناسب از مراقبت صحیح، و مدیریت علائم هر بیماری و عوارض جانبی در نظر گرفته شده است . بهزی در فرایند های خود سعی دارد که همه این موارد را فراهم کند تا کیفیت محقق شود.

آموزش به بیمار هم یکی از استانداردهاي کیفیت مراقبت پرستاري و از عوامل تاثیرگذار بر هزینه ها، بهبودي و درمـان بیمـاران مـیباشـد. یعنی هر بیمار نیاز دارد در هر لحظه از مراحل بهبود آموزش های مرتبط با وضعیت جسمانی خود را دریافت کند.  البته شناسـایی وضـعیت موجود آموزش به بیمار موجب برنامه ریزي بهتر در این راه میگردد که بهزی از طریق ارائه این انتخاب به بیماران در این زمینه هم خدمات ارائه میکند.

این خدمات باعث می شود بیماران به نوعی خود را در ارتباط با درمانگر (پزشک، پرستار، روانشناس، ماما و … ) ببینند، تمامی توصیه هایی که برای بیماریشان مفید است را در کناریادآوری زمان دارو ها دریافت کنند و آگاهانه از آن استفاده کرد ه و با پشتیبانی لازم با سرعت بهتری بهبود پیدا کنند. از سوی دیگر درمانگران با دسترسی به ابزاری ساده و هوشمند میتوانند هر لحظه در پنل خود وضعیت بیماران را رصد کنند و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهند.

 

مخاطب گرامی!

در اپلیکیشن بهزی همیشه می‌توانید با پزشک و درمانگر خود مشاوره کنید و از توصیه‌های درمانی برای بهبود کامل‌تر استفاده کنید.

از داروخانه آنلاین بهتیام نیز می‌توانید مکمل‌ها و محصولات سلامت موردنظر خود را آنلاین تهیه کنید. در مسیر سلامتی و خودمراقبتی همراه شما هستیم.

هشدار :

این مطلب صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید جایگزینی برای تشخیص و درمان توسط پزشک قلمداد شود. هرگز عمل به توصیه‌های پزشک را به‌دلیل مغایرت با مطالبی که می‌خوانید، به تأخیر نیندازید یا نادیده نگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا